Човекот што зборуваше змиски Андрус Кивирахк

400,00 ден

Ова е приказна за момчето Леемет, жител на една естонска шума во времето на средновековна Европа, кој има за задача да ги зачува древните традиции на прагот на модерното време.