Српски документи за историјата на Охридско-струшкиот регион (1890-1940) II од Павле Митрески и Димитар Смилески

600,00 ден

Станува збор за книга што содржи транскрибирани и преведени архивски материјали, главно писма од и до српските управители на Охридско-струшкиот регион во периодот од 1890 до 1940 година