Скопската тврдина Кале од праисторија до рана антика од Драги Митревски

900,00 ден

Книгата ги содржи комплетните истражувања на калето под раководство на проф. Д-р Драги Митревски, а се однесуваат на периодот од праисторија до раната антика.