300,00 ден

СМРТТА Е НАСЛЕДНА од Ервин Јахиќ

Ако некој во поновата хрватска поезија е трагач по светот отаде, она што го надминува
нашето видено искуство, тогаш тоа е Ервин Јахиќ кој светот отаде го наоѓа во контактот
со блиските на кои им се обраќа во своите песни.

На залиха

Сподели

Светот нема да стане полесно или поподносливо место по оваа поезија, но денешниот
читател – изложен на каков и да било парамедиско-текстуален терор – можеби токму
во Јахиќевата поезија ќе може да го препознае својот нов партнер.

Questions and Answers

You are not logged in

Може да ти се допаѓа…