300,00 ден

ЧАРНОК од Зоран Ѓериќ

Книгата на Ѓериќ, „Чарнок“, претставува еден вид автобиографија: и на самиот поет и на неговиот роден крај, чиешто келтско име e во насловот.

На залиха

Сподели

Песните во книгата ја изразуваат поетската вештина, не само за исполнување одредена форма, туку и за наоѓање простор во неа за испитување на јазичната разиграност, духовитоста, звучноста, но, исто така, и на полисемичноста на зборовите на српски јазик. Играње со правила и задачи, но, исто така, и пребарување и наоѓање нови значења и комбинации. Во исто време, поетот носи сериозна содржина во овие поетски форми: приказната за историјата на родниот крај, но и за неговиот книжевен интерес околу проблематиката на домот и бездомништвото, трагедијата и комиката, поетиката и етиката итн.

Questions and Answers

You are not logged in