300,00 ден

ГЛАДОМОРЈЕ од Јована Матевска Атанасова

„Гладоморје“ претставува нов тип истражувачко искуство во македонската проза засновано врз принципот на асоцијативност, имагинативност со можна алегорија која упатува на универзални концепти на современото живеење, во кое насилството хиерархиски се издигнува над другите примитивни човекови опстојби.

На залиха

,
Сподели

„Гладоморје“ претставува нов тип истражувачко искуство во македонската проза засновано врз принципот на асоцијативност, имагинативност со можна алегорија која упатува на универзални концепти на современото живеење, во кое насилството хиерархиски се издигнува над другите примитивни човекови опстојби.
Од Образложението на жири-комисијата на
конкурсот „Живко Чинго“

Расказот „Пура во Осака“ е осмислен како продолжен суптилен дијалог во кој се актуализираат современите предизвици на македонскиот јазик.
Од Образложението на жири-комисијата на
конкурсот „Живко Чинго“

„Двете дланки“ е расказ пишуван од сензибилен, очигледно помлад автор, кој уметничкото создавање и односот уметник – модел, во овој случај на Микеланџело и Давид, го пресвртува во приказна за немоќта на животот наспроти моќта на уметноста.
Од Образложението на жири-комисијата на конкурсот за
краток расказ на „Нова Македонија“

Questions and Answers

You are not logged in

Може да ти се допаѓа…