400,00 ден

Атанас Вангелов – Филилошката критика на Конески

Станува збор за книга во која на преку триста страници Вангелов се занимава со исцртувањето на главните контури на филолошко-критичката позиција на Конески по однос на македонскиот јазик и со неговите сфаќања на јазикот и филологијата воопшто. Книгата, како што се посочува, го позиционира Конески како филолог мислител во контекст на „светската филолошка критика“, издвојувајќи ги неговите сродности, но и дистинктивните обележја по однос на светските авторитети во оваа област. Студијата е столб на нашата историја на јзикот, на нашата лингвистика и филологија.

Сподели

Автор: Атанас Вангелов
Издавачка куќа: Слово
Број на страни: 318
Година на издавање: 2021

Questions and Answers

You are not logged in