300,00 ден

ТАЈНАТА КНИГА НА БОГОМИЛИТЕ

Мистеријата со која е обвиткано богомилското движење  се должи и на фрагментарната и само делумно сочувана изворна граѓа. Еден од најмистериозните манускрипти е Тајната книга, која содржи резиме на богомилската доктрина и се смета за автентично дело на богомилската литература.

На залиха

Сподели

Мистеријата со која е обвиткано богомилското движење  се должи и на фрагментарната и само делумно сочувана изворна граѓа. Еден од најмистериозните манускрипти е Тајната книга, која содржи резиме на богомилската доктрина и се смета за автентично дело на богомилската литература.

Ова издание содржински е идентично со тоа на Macedonia Prima од 1999 г. без никакви уреднички, јазични или лекторски интервенции. На тоа издание работеле Милош Линдро, Паско Кузман и Јован Секулоски.

Questions and Answers

You are not logged in