300,00 ден

НОЌНИ ЛУЃЕ од Иван Херцег

Под навидум мирната површина на лирските остварувања на Херцег стои
дисциплиниран поетски израз, силна конструкција, едноставноста како по-
етска дискретна мајсторија.

На залиха

Сподели

Градовите Варшава, Прага, Сараево, Загреб, Краков или Љубљана, на кои
им е доверено местото на поетското дејство, се емоционална географија на
далечината (…) За среќа, тие се точки на бегството во кои авторовиот јазик
се чува и се обновува во своето големо страдање и грижа да го искажува тоа
што е инаку неискажливо.

Questions and Answers

You are not logged in